UTICAJ PHYTO COMPLEX SPECIJALNOG ĐUBRIVA NA ZAŠTITU I OTPORNOST BILJAKA

UTICAJ  PHYTO COMPLEX SPECIJALNOG ĐUBRIVA NA ZAŠTITU I OTPORNOST BILJAKA

Uslovi za bolje prinose se ostvaruje podizanjem otpornosti biljaka čime se smanjuje broj neophodnih tretiranja redovnim hemijskim zaštitinim sredstvima i njihov negativan uticaj na kvalitet prinosa i dobit.

PHYTO COMPLEX u svom sastavu poseduje neutralne mikroorganizme koji naseljavaju čitavu površinu biljke i zauzimaju za sebe sve izvore hrane, čime ne dozvoljavaju prehranu i razvoj drugih mikroorganizma koji su nosioci bolesti.

PHYTO COMPLEX pojačava ishranu, pa time na direktan i indirektan način utiče na brz i pravovremen razvoj biljke, što doprinosi boljoj otpornosti biljaka na napade raznih bolesti.

PHYTO COMPLEX svojim sastavom utiče na disperziju aktivne supstance bilo kojeg pesticida, pa tako sa jedne strane utiče na bolju pokrivenost biljaka molekulima aktivne sustance zaštitne hemije, a sa druge strane omogućuje smanjenje potrebnih količina zaštitne hemije.

Stimuliše razvoj korisnih mikroorganizama koji suzbijaju razvoj patogenih.

PHYTO-COMPLEX je potpuno kompatibilan sa svim preparatima koji se primenjuju u poljoprivrednoj proizvodnji i može se istovremeno primenjivati sa zaštitnom hemijom, regulatorima rasta i dr.


plant-2