Šungit – Fullerene C60, C70

Šungit – Fullerene C60, C70

Boris Godunov poslao je u izgnanstvo u Kareliju u malu crkvu na obali Onježskog jezera bojarinju Kseniju Ivanovnu Romanovu.

Pre izgnanstva  rodila je sedam sinova, koji nakog kratkog vremena po rođenju preminuli iz nepoznatih zdravstvenih razloga. U izgnanstvu, pila i kupala se u vodi sa izvora koji izvire iz šungitnih stena. Pošto se izlečila, rodila je zdravo osmo dete – Mihaila koji je u uzrastu od 16 godina bio izabran za cara, prvog cara dinastije Romanov. Car Mihail vladao je 30 godina i doživeo dugu starost.

Takvim događajem i savremena istorija Rusija i istorija Pravosljavlja, kao i svetska istorija potpale su pod indirektan uticaj šungita i fulerena koji se u njemu nalazi.

„Carev izvor“ koji je izlečio Kseniju Romanovu, sačuvan je i dan danas poseduje iste isceliteljske osobine.

 1. godine, čukununuk Ksenije Romanove, ruski car Petar Veliki izdao je nalog za osnivanje Banje „Marcialnije vode“. Carev doktor Blumentrost označio je ovu vodu kao vodu bogatu gvožđem. Sam car, kao i imućni ljudi u Sankt-Petersburgu i Moskvi, počeli su koristiti ovu vodu. Za nepunih 300 godina, broj bolesti koje je ova voda leči, neizmerno je porastao. Pripisati lekovitost vode gvožđu ispalo je nemoguće.
 2. godine, A. Inostrancev pronašao je na obali Onježskog jezera (jezero sa najmekšom vodom na svetu), blizu sela Šunga, crnu rudu sa sjajem koja je ličina na ugalj. Amorfna supstanca dobila je naziv „Šungit“, kao i sama ruda.
 3. godine, sovjetski naučnici D. A. Bočvar i E. N. Galperin teoretski su dokazali mogućnost postojanja strukture napravljene od 60 atoma ugljenika (fullerena C60) i dokazali njenu stabilnost.

          1980.-tih godina astrofizičkim istraživanjima ustanovljeno je prisudstvo čistih ugljenikovih molekula velikih dimenzija na nekim zvezdama („Crveni giganti“).

 1. godine, H. Kroto i R. Smoli po prvi put su sintetizovali fullerene C60 i C70 iz grafita, pod dejstvom snažnog laserskog zračenja.

Krajem 1980.-tih počelo je korišćenje šungita u tehnologijama pročišćavanja i pripreme vode. Utvrđena je i antibakterijska sposobnost šungita.

 1. godine D. Hoffman i V. Kretčmer, putem isparavanje grafita, pod dejstvom električnog luka u atmosferi helijuma, dobili su fulleren C60 u količinama dovoljnim za istraživanja.
 2. godine u Kareliji, preduzeće U.K. Kalinina počela je sa ekloatacijom, jedinstvenog u svetu, nazališta šungitnih ruda.
 3. godine, u šungitnim rudama, pronađeni su prirodni fullereni C60 i C70
 4. godine, H. Kroto, R. Smoli i R. Kerlu dobili su Nobelovu nagradu iz hemije za istraživanje iz 1985. godine.

Šungitne rude – unikatne. Rude su neredovne zbog same strukture ugljenika koji se nalazi u njima i strukture samih ruda. Razlikuju se po sastavu mineralne osnove i po količini šungitne supstance.

Šungitni ugljenik u savremenom stanju – amorfni, nekristalizujući, fullereno-sadržajni. Njegov sadržaj u rudi treće vrste iz Zažoginskog nalazišta je oko 30%. 70% rude čine silikatni minerali koji poseduju veliku disperziju i ravnomerno su raspoređeni u ugljenikovoj matrici.

Unikatne osobine šungitne rude posledica su:

 • osobina šungitnog ugljenika (molekularnim formama C60 i C70)
 • uzajamnih odnosa ugljenika i silikata

Šungitni ugljenik poseduje jaku aktivnost u oksidaciono-redukcionim, apsorbcionim i katalizatorskim procesima. On se nalazi u tesnim i vrlo razvijenim kontaktima sa silikatima.

Površina lomljenog, mlevenog i praškastog šungita, iz Zažoginskog nalazišta, poseduje bipolarne osobine zbog čega se može mešati sa svim vezivnim materijalima organskog i neorganskog porekla, bez izuzetka.

Fizičke osobine:

gustina – 2.25-2.4 g/cm3,

poroznost – 0.5-5%;

izdržljivost pritiska – 100-150 Mpa;

električna provodljivost – (1-3)x103 cn/m;

toplotna provodljivost – 3,8 w/m k.

Ruda poseduje sorbciona, katalizatorska i antibakterijska svojstva, biološku aktivnost i sposobnost upijanja i neutralizacije elektromagnetnih zračenja visokih frekvencija.

Apsorbciona, katalizatorska i redukciona svojstva šungitnih ruda omogućavaju uspešno pročišćavanje vode od organskih i neorganskih supstanci (naftnih nečistoća, pesticida, fenola...).

Šungit je najefikasnija supstanca (30 puta snažniji od aktivnog uglja) za pročišćavanje tečnosti od dioksida, radikala i poseduje jako izražena antibakterijska svojstva.

Redovna formiranja nalazišta ruda sa sadržajem ugljenika vezana su za postajanje enormnih količina organskih supstanci, biljnog ili životnjskog porekla. Ali šungitne rude Karelije pojavljuju se kao najdrenvije i nastale su u periodu kad se život tek pojavio na Zemlji. Šungiti su pronađeni u sastavu vulkanogeno-sedimentalnih naslaga u periodu srednjeg proterozoida.

Rude su se mogle formirati iz velikih naslaga ostataka primitivnih organizama (jednoćelijskih vodenih biljaka, bakterija) kojih nije bilo u izobilju. Postoje različite teorije po kojima su rude rezultat pada asteroida ili vulkanskih aktivnosti.

 1. Paster dokazao je da živo ne može proizaći iz neživog. Kontra od fulerenovih molekula šungita koji sadrže fragmente simetričnih petougaonika (pentagona), koji su nemogući i nepoznati za neorganska jedinjenja. Na kristal napravljen od ovakvih molekula moguće je gledati kao na kariku koja povezuje organska i neorganska jedinjenja.
 1. I. Vernadskij predložio je hipotezu o večnosti života i prenosu života sa jedne planete na drugu (hipoteza panspermiji).
 2. I. Oparin predložio je hipotezu o pranastajanju života iz nežive materije kao rezultat trenutnog postojanja odgovarajućih uslova (abiogena sinteza organskih supstanci – koncentracija supstanci – obrazovanje koacervata).

Pentagoni pronađeni u šungitnim fulerenima mogu potvrditi jednu, poništiti drugu ili ujediniti sve hipoteze.

                                                        Primena Šungita.

Trenutno Šungit aktivno koristi  Koreljskima, Sankt – Petersburgskima, Belgorodskima, Černomorskima i dr. banjama i sličnim institucijama. Hotel “Dvorci”                                     Banja “Marcialjnie vode”, crkva napr. Petrom Velikim.

Na osnovu podataka Udruženja priznatih lekara Rusije (Ассоциация Заслуженных Врачей России) šungitne vode mogu se koristiti kao efikasna nega kože svih tipova, kao sredstvo protiv alergija, drugih kožnih bolesti, kao i sredstvo za negu kose. Ove vode omekšavaju, pročišćavaju i podmlađuju kožu, sudeluju kod smanjivanja bora, opekotina, protivupalnih procesa na koži i sluzokoži, poseduju jako izražene antibakterijska i dezinfekcijona svojstva.  Takođe,ove vode su izuzetno korisne protiv diateza, nerodermtisa, ecsema, psorijaze, pa i kod trofičkih ulcera. Šungitne vode poseduju visok stepen struktuiranosti i specifični mineralni sastav: povećan sadržaj kalcijuma, gvožđa, kaloidnog sumpora, kao i mnogih drugih elemenata.

Tvrdnjom Japanskih naučnika inkapsulacijom fulerena C60 u lipidnom omotaču daje nove mogućnost u borbi sa kancerom. Atsushi Ikeda iz Instituta nauka i tehnologije Nara demostrirao je da C60 može biti transportovan u ćelije kancera čoveka u sferičnom lipidnom omotaču, gde on prouzrokuje uništenje kancerogenih ćelija uz primenu elekto-magnetskog polja  vidljivog spektra.

Istražitelji iz Nacionalnog instituta naprednih privrednih istraživanja i tehnologija (Self-assembled Nano-electronics Group of the Nanotechnology Research Division of the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) izmerili su mogućnost različitih ugljenikovih nanomaterijala „izbacivanja“ singletnog (aktivnog) kiseonika. Oni su utvrdili da su višeatomski fulereni visiko efikasni pri deaktivaciji singletnog kiseonika. Ovo daje mogućnosti uticaja na različite biološke procese.

Andrejevski G. V. sa saradnicima razradio je čitavu seriju rastvora sa mikro dozama hidriranih fulerena C60 radi lečenja kancera. Njegova prva publikacuja održana je na 197. seminaru američkog EHO-a u gradu Toronto, Kanada o slučajevima lečenja od oboljenja raka. Po njegovoj tvrdnji, njegovim preparatima je vrlo bliski tzv. „Marcealjnje vode“.

Marcealjnje vode – vode koje su prošle kroz rude Šungita.

Adam Diker sa američkog Univerziteta Tomas Džeferson, zajedno sa firmom C Sixty, tvrdi da fuleren C60 ima sposobnost neutralizacije aktivnih formi kiseonika koje su glavni faktor povrede ćelija ljudskog organizma u toku lečenja pacijenata hemoterapijom i zračenjem.

Preparati napravljeni na osnovu šungita smanjuju osipe, čuvaju kožu od upale i imaju umirujuće delovanje, proširuju krvne sudove, stimulišu cirkulaciju krvi, kao i regeneraciju ćelija, ubrzavaju obnavljanje ćelija, dezinfikuju i obnavljanju kiselo-bazni balans (pH); regulišu prirodnu zaštitnu funkciju kože. Pomoću sastojaka u njima, akumuliraju se struktuirane vode u ćeliji i obogaćuju je neophodnim elementima. Šungitni sastojci pročišćavaju ćelije od toksina i drugih vrsta šljake.

Šungitni fulereni su najsnažniji i dugotrajni prirodni antioksidanti. Uništavaju slobodne radikale i organizmu čuvaju vitamine A, D, K, E, C (vitamini se više ne troše samo kao antioksidanti već služe svojoj nameni u organizmu čoveka i životinja).

Po podacima časopisa „Chemical Abstracts“ godišnje izlazi više od 1200 publikacija o fulerenima. Isto se može reći i za šungit.

Šungit u vodoprivredi

Šungit iz vode skuplja i prerađuje praktično sve organske supstance štetne za ljudski organizam, kao što su naftna i druga ugljenovodonična jedinjenja, fenoli, hloroorganska jedinjenja i dr. Uništava mutnoću i miris, reguliše mikrobiološka svojstva, struktuira vodu i daje joj lekovita svojstva.

Vojno Medicinska Akademija Rusijie (ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ)  podtvrđue

visoku efikasnost šungita u pročisčavanju voda od fenola, konstatue duplu veču efekasnost od aktivnog ugalja u pročiščavanju vode od jona gvožđja i 31 put u pročiščavanju vode od slobodnih radikala, efekasnost u pročiščavanju vode od mikroba – ista kao kod aktivnog ugalja. Takođe konstatue uvečanje biološke - aktivnih osobina vode zbog dubokog pročiščavanja od hemijske nečistoča, smanenja toksičnosti, obogaćenja korisnima mikro - makroelementima kao i dobijene klasterne strukture.

Sada su šungitni filteri napravleni na rekama Kljazma i Jauza, od šungita su napravleni sistemi za eliminaciju nafthih otpada na putevima Moskve i Sankt – Petersburga.

 

                 putevi Sankt – Petersburga                                  filteri na rece Kljazma

U Rusiji i državama bivseg SSSR, Nemačke, Švajcarske i Izraela, nalazi se više miliona filtera na osnovi šungita.

U Rusiji se proizvodi i flašira voda obrađena šungitom.

Razvijena je i primena šungitnih materjala u svrhu zaštite od elektromagnetnog zračenja.