Projekati vezani za zdravlje

Projekati  vezani za zdravlje ljudi koji su definisani  pod nazivom ''ŽIVOT'' - povratak fizioloških svojstava ljudskog organizma u prvobitno stanje

Tehnologija „Život“ zasnovana je na zaključcima da su praktično sve savremene bolesti posledice, a ne uzroci poremećaja funkcionalnih sposobnosti organizma. Zdrav organizam, koji funkcioniše normalno, sposoban je da spreči bolesti i  da se izbori sa njima.

     Smanjivanje efikasnosti pojedinih funkcija organizma, u početku dovode do parcijalnih poremećaja, a kasnije i do poremećaja funkcionisanja organizma u celini.

 Poremećaji funkcionalnih sposobnosti su:

 • Poremećaj pH bilansa zbog povećanja kiselinske komponente;
 • Poremećaj hormonske slike organizma;
 • Pad imuniteta;
 • Poremećaj mikrobiološkog sustava;
 • Poremećaj balansa i smanjenje sadržaja neophodnih mineralnih materija u tkivima organizma;
 • Povećan nivo slobodnih radikala, disbalans i nedostatak vitamina;
 • Nagomilavanje štetnih otpadnih materija u organizmu.

Osim čisto starosnih i naslednih uzroka, i gore navedenih pojava, posebno treba istaći prisustvo hemijskih jedinjenja veštačkog porekla u organizmu (nitrati, nitriti, pesticidi, herbicidi, jedinjenja hlora, feona, metala, teških metala) kao i njihovog taloženja u organizmu putem prehrambenih proizvoda, vode i vazduha, otrova i toksina veštačkog porekla, kao i onih  nastalih od različitih vrsta plesni van i u samom organizmu, parazita i produkata njihovog življenja u organizmu, jedinjenja koja su nastala usled radijacije i elektromagnetnog smoga.

Gore navedeni balast u organizmu prekida tok prirodnih hemijskih procesa, i stvara nove procese koji štete organizmu i izazivaju neplaniranu prekomernu potrošnju dragocenih komponenti (vitamina, minerala, hormona) i prekomernu potrošnju energije.

Ukoliko se u potpunosti ili delimično uklone uzroci koji izazivaju smanjenje funkcionalnosti organizma, tada i sam ljudski organizam može da otkloni poremećaje i uspešno se odupre svim takozvanim bolestima.

Preparati za održavanje funkcionalnih sposobnosti:

 1. pH balans normalizuje se primenomBazno-mineralne kupke ''  Cosmo Complex '' 
 2. Hormonska slika normalizuje se preparatom ’’MBC’’
 3. Imunološki status organizma normalizuje se uz pomoć preparata Imunostabilizator – ’’Kolostrum-C’’
 4. Sastav mikroflore reguliše ’’LFC’’
 5. Mineralni sastav tkiva se obnavlja upotrebom preparata ’’BioMC’’-u razvoju
 6. Šungit uništava slobodne radikale i vraća organizmu sposobnost namenskog korišćenja vitamina.
 7. Toksini i druge nepoželjne materije se eliminišu pomoću Šungita i Bazno-mineralne kupke ''Cosmo Complex ''

Kod jakog poremećaja funkcionisanja organizma treba obezbediti obavezan prelazak na organsku ishranu koja podrazumeva proizvode napravljene bez primene veštačkih đubriva, herbicida, pesticida i konzrervansa u procesu prerade.