UTICAJ PHYTO COMPLEX-a NA ISHRANU BILJAKA

UTICAJ PHYTO COMPLEX-a NA ISHRANU BILJAKA

Aktiviranjem zemljišnih procesa i uticajem na procese humifikacije i mineralizacije, utiče se i na bolju obezbeđenost zemljišta hranjivima, što omogućuje i kvalitetniju ishranu u toku cele vegetacije, posebno u stresnim situacijama. Sa druge strane, PHYTO-COMPLEX kao koktel mikro i makro elemenata, vitamina, aminokiselina, guminskih kiselina i stimulatora rasta, tretira se folijarno i predstavlja kompleksno specijalno đubrivo.

Tretiranjem žetvenih ostataka i preduseva preparatom PHYTO COMPLEX, stvaraju se uslovi za ubrzano razmnožavanje raznih korisnih aerobnih mikroorganizama, pre svega azotofiksatora i nitrifikatora, što za posledicu ima ubrzane procese humifikacije, mineralizacije i azotofiksacije, kao i obezbeđivanje hranjiva za normalno funkcionisanje biljaka.

Pored toga, sam sastav PHYTO COMPLEX djubriva je istovremeno i hrana koja se korenovim sistemom i folijarno usvaja od strane biljke, a zbog specifičnosti svog sastava predstavlja izuzetan koktel koji stimulativno deluje na useve.

Takođe, pojačavanjem sinteze hlorofila utiče se i na intenzivniju fotosintezu što za rezultat ima izraženu bujnost biljaka, bolju razvijenost korenovog sistema, povećanu otpornost na stresne situacije i sveukupno stabilniju i bolju kondiciju useva. Tome se može dodati i bitan uticaj na mikrobiološke procese u zemljištu, što direktno utiče na obezbeđenost zemljišta hranjivima, što omogućuje smanjenje unosa hemijskih đubriva, bez negativnog uticaja na smanjenja količine roda.

s9